Reklam på Kolletåget

Maj–September 2019

Reklamskylt på vagnarnas tak (1250 mm bredda och 400 mm höga) som placeras en reklamskylt på vardera sida vagnen
Pris för hela säsongen 7.800 kr

Reklamskyltar på vardera sida på loket
Pris för hela säsongen 11.400 kr

Reklamskylt inne i vagnarna. (1300 mm bredda och 120 mm höga)
Pris för hela säsongen 2.200 kr

Reklamskylt inne i vagnarna. (800 mm bredda och 220 mm höga)
Pris för hela säsongen 3.000 kr

Reklam på baksidan av biljetterna (ex: 10% rabatt på…)
Pris för hela säsongen 3.800 kr

OBS! Priserna exkl. moms, reklamskatt och produktionskostnaden.

Kontakta oss för mer information!